THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG CV – TUYỂN THÀNH VIÊN FBA CLUB

XIN CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN!

Vậy là vòng 1 – Nộp đơn của chương trình Tuyển thành viên 2016 FBA CLUB đã chính thức khép lại. Quả thật! FBA Club đã bất ngờ về khả năng sáng tạo của các bạn được thể hiện trong bản đăng kí gửi về cho CLB, FBA club rất vui mừng vì nhận được sự tìm hiểu và quan tâm từ phía các bạn.Sau một thời gian chấm thi và cân nhắc vô cùng kĩ lưỡng, CLB Nhà Quản trị Tương Lại đã quyết định lựa chọn những bản đăng xuất sắc nhất vượt qua hơn 1000 thí sinh khác để đến với vòng 2 – Phỏng vấn.

Xin chúc mừng các bạn, những người đã thể hiện được khả năng của bản thân cũng như cá tính riêng của mình. Và dưới đây là danh sách chính thức những bạn đến với vòng 2 của Câu lạc bộ!

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp hành chính Bạn đăng ký vào ban/dự án nào? Đỗ ban/dự án
1 Cao Thị Ngọc Anh 27/10/98 Nữ K52P2 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
2 Chu Thị Quỳnh Anh 03/02/98 Nữ K52U4 Ban truyền thông TT
3 Đào Hồng Anh 28/07/98 Nữ K52B3KS Ban truyền thông, Dự án Discover TT
4 Đào Hồng Anh 28/07/98 Nữ K52B3KS Ban truyền thông, Dự án Discover Dis
5 Đặng Tuấn Anh 4/15/1998 Nam k52c1 Ban đối ngoại ĐN
6 Đinh Mai Anh 08/07/98 Nữ K52Q2 Ban đối ngoại, Dự án Job Job
7 Đỗ Nguyễn Kiều Anh 17/09/98 Nữ k52B1KS Ban truyền thông, Dự án Trainer TT +Trainer
8 Hà Thị Minh Anh 14/06/98 nữ K52C4 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
9 Hoàng Thị Lan Anh 24/04/98 Nữ K52A3 Dự án Trainer Trainer
10 Hoàng Thị Thu Anh 13/09/98 Nữ K52A9 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
11 Lê Thị Kiều Anh 4/9/1998 Nữ K52T2 Ban truyền thông, Ban đối ngoại ĐN
12 Lê Việt Anh 22/03/98 Nam K52B1LH Ban truyền thông TT
13 Nông Thị Mai Anh 12/11/98 Nữ K52T3 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
14 Ngô Thùy Anh 10/7/1998 Nữ K52C5 Ban đối ngoại ĐN
15 Nguyễn Hồng Anh 19/02/98 Nữ K52E5 Ban đối ngoại, Dự án Job ĐN + Job
16 Nguyễn Lê Thuỳ Anh 08/07/98 Nữ K52A4 Ban đối ngoại, Dự án Job Job
17 Nguyễn Mai Anh 15/05/96 Nữ K51N2 Dự án Trainer Trainer
18 Nguyễn Phương Anh 10/10/1998 Nữ K52A5 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
19 Nguyễn Phương Anh 3/27/1998 Nữ K52B4LH Ban truyền thông, Ban đối ngoại ĐN
20 Nguyễn Thị Kim Anh 23/12/2016 Nữ K52I Ban truyền thông, Dự án Job TT
21 nguyễn thị ngọc anh 09/10/98 Nữ k52t3 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
22 Nguyễn Thị Tú Anh 17/04/98 Nữ K52u4 Ban truyền thông TT
23 Nguyễn Vân Anh 28/10/98 Nữ K52A7 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
24 Phạm Kim Anh 13/01/98 Nữ K52U3 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
25 Phạm Ngọc Anh 02/11/98 Nữ K52A8 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
26 Phan Như Anh 5/14/1998 Nữ K52B4LH Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
27 Trần Kim Anh 3/12/1998 Nữ 52C2 Ban đối ngoại, Dự án Discover ĐN
28 Trần Quang Anh 16/06/98 Nam k52E2 Ban đối ngoại, Dự án Job Job
29 Trần Quang Anh 6/16/1998 Nam k52E2 Ban đối ngoại, Dự án Job ĐN
30 Trần Thị Ngọc Anh 6/10/1997 Nữ k51E6 Ban đối ngoại ĐN
31 Vũ Thị Lan Anh 05/03/98 Nữ K52A2 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
32 Nông Thị Ngọc Ánh 19/12/2016 Nữ K52I1 Ban đối ngoại, Dự án Discover ĐN
33 Nguyễn Ngọc Ánh 3/22/1998 Nữ U4 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
34 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 29/07/97 Nữ K51T4 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
35 Phạm Thị Ngọc Ánh  14/05/98 Nữ K52Q1 Dự án Discover, Dự án Job Job
36 Phan Thị Ánh 25/05/98 Nữ K52T3 Ban truyền thông TT
37 Phạm thị bình 18/08/98 Nữ Marketing Ban truyền thông TT
38 Trần Quốc Cường 08/02/98 Nam K52I3 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
39 Bùi phương châm 09/02/98 Nữ Thương mại quốc tế Ban truyền thông, Dự án Job TT
40 Bùi thị phương châm 03/04/98 Nữ K52F6 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
41 Đặng Quỳnh Châu 07/11/97 Nữ K51Q1 Dự án Job Job
42 Trần Linh Chi 22/12/98 Nữ K52B3KS Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
43 Nguyễn Ngọc Chính 19/05/98 Nam k52c1 Dự án Job, Dự án Trainer Job + Trainer
44 Trần Thị Hồng Diên 02/08/98 Nữ K52A8 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
45 Đoàn Thị Diệp 12/04/98 Nữ K52 C3 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
46 Nguyễn Ngọc Diệp 01/01/98 Nữ K52P1 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
47 Nguyễn Thị Diệp 17/02/98 Nữ K52E5 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
48 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 23/01/97 Nữ K51H5 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
49 Trần Thị Mỹ Diệu 22/07/97 Nữ K51U3 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
50 Nguyễn Thị Dịu 20/06/98 Nữ K52B1KS Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
51 Đinh Thị Tuyết Dung 25/04/97 Nữ k51u1 Ban đối ngoại, Dự án Job ĐN
52 Đỗ ngọc kim dung 05/01/98 Nữ K52- E2 Ban truyền thông TT
53 Đỗ Thị Dung 10/28/1998 Nữ K52B2LH Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
54 Phạm Thị Dung 1/20/1997 Khác k51c3 Ban truyền thông, Ban đối ngoại ĐN
55 Lương Tiến Dũng 19/09/98 Nam K52A3 Dự án Job Job
56 Mai Tiến Dũng 03/11/97 Nam DAA12 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
57 Nguyễn Đức Dũng 2/23/1998 Nam K52i5 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
58 Trương Mạnh Dũng 3/11/1998 Nam K52T3 Ban truyền thông TT
59 Vũ Thị Thanh Duyên 08/02/97 Nữ K51 N3 Ban truyền thông TT
60 Đặng Thị Thùy Dương 01/10/95 Nữ K50B2LH Dự án Discover, Dự án Trainer Trainer
61 Lê Thùy Dương 06/02/98 Nữ K52E3 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
62 Phạm Thuỳ Dương 09/05/98 Nữ K52C1 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
63 Phạm Thùy Dương 08/07/98 Nữ K13 Ban truyền thông TT +Trainer
64 Hà Văn Đạt 18/01/97 Nam k51T4 Dự án Trainer Trainer
65 ngô thành đạt 11/25/1998 Nam u5 Ban đối ngoại ĐN
66 Trần Tuấn Đạt 31/12/96 Nam A Ban truyền thông TT
67 Lê Minh Đức 29/07/98 Nam K52a2 Dự án Discover, Dự án Job Job
68 Nguyễn Đình Đức 04/03/97 Nam k51q1 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
69 Chu Thị Hương Giang  22/08/98 Nữ K52F1 Dự án Job Job
70 Lê Hà Giang 13/07/94 Nữ k52A9 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
71 nguyễn hà giang 25/10/1998 Nữ K52F1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
72 Nguyễn LInh Giang 13/03/98 Nữ K52u3 Ban truyền thông TT
73 Phạm Thị Trà Giang 07/06/98 Nữ K52S4 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
74 Trần Thị Giang 09/05/98 Nữ 52c2 Ban truyền thông, Dự án Trainer Trainer
75 Đậu Việt Hà 20/01/98 Nữ K52T3 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
76 Hoàng Văn Hà 08/11/98 Nam K52A3 Dự án Job Job
77 Lê Thị Hà 09/11/98 Nữ K52E5 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
78 Nguyễn Thị Ngọc Hà 30/09/98 Nữ K52E2 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
79 Nguyễn Thị Ngọc Hà 27/08/98 Nữ K52S3 Dự án Trainer Trainer
80 Nguyễn Thị Thanh Hà 02/06/97 Nữ k51N6 Dự án Job Job
81 Nguyễn Thị Thu Hà 12/07/98 nữ   Đối ngoại, Discover ĐN
82 Nguyễn Thu Hà 05/10/97 Nữ K51F6 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT
83 Nguyễn Thu Hà 28/02/97 Nữ K51H6 Ban truyền thông, Dự án Discover Dis
84 Nguyễn Thu Hà 05/10/97 Nữ K51F6 Ban truyền thông, Dự án Trainer Trainer
85 Nguyễn Văn Hà 01/06/96 Nam K51E6-khoa Thương Mại Quốc Tế Dự án Trainer Trainer
86 Phan Thị Ngọc Hà 21/07/98 Nữ K52T3 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
87 Vũ thị hà 5/30/1998 Nữ K52C1 Ban truyền thông, Ban đối ngoại ĐN
88 HOÀNG THỊ HẠ 06/07/98 Nữ K52a6 Dự án Job Job
89 Trần Mạnh Hải 29/12/98 Nam I5 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT +Trainer
90 Trần Thị Hạnh 02/04/98 Nữ K13 Dự án Trainer Trainer
91 trần thị thu hạnh  20/10/98 Nữ k52c4  Ban truyền thông, Dự án Job Job
92 VŨ THỊ HỒNG HẠNH 06/10/97   K51I2 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
93 Trần Thị Hảo 02/09/97 Nữ K51C1 Ban truyền thông TT
94 Đỗ Thanh Hằng 23/01/98 Nữ K52P1 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
95 Đỗ Thị Hằng 19/08/98 Nữ I2 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
96 đỗ thúy hằng 15/09/98 Nữ k52t2 Dự án Job Job
97 Hoàng Thị Hằng 20/06/98 Nữ K52B4LH Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
98 Lê Thị Hằng 07/10/96 Nữ K51T1 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
99 Lê Thị Thúy Hằng 20/05/98 Nữ K52F1 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
100 Ngô Minh Hằng 09/02/98 Nữ CNTH10-MAR Ban truyền thông TT
101 Nguyễn Thị Thu Hằng 17/05/96 Nữ K50Q2 Ban đối ngoại, Dự án Job Job
102 Nguyễn Thị Thu Hằng 21/06/98 Nữ K52T3 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
103 Phạm Thị Hằng 21/10/98 Nữ 52T2 Ban truyền thông, Dự án Trainer Trainer
104 Phương Thu Hằng 19/05/97   K51N3 Ban truyền thông, Dự án Job TT
105 Quản Lục Thanh Hằng 22/09/98 Nữ K52T1 Ban truyền thông TT
106 Nguyễn Thị Bích Hậu 15/07/98 Nữ K52Q2 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer
107 Vũ Thị Hậu 01/03/98 Nữ k52Q1 Ban truyền thông TT
108 Lê Minh Hiếu 14/10/97 Nam K51F3 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
109 HOÀNG THỊ THU HIỀN 08/01/97 Nữ K52S3 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
110 Nguyễn Thị Hiền 04/09/16 Nữ k52A9 Ban truyền thông TT
111 Nguyễn Thị Thanh Hiền  26/09/98 Nữ k52A5 Ban truyền thông, Dự án Job TT +Job
112 Nguyễn Thị Thu Hiền  20/03/98 Nữ K52C5 Ban truyền thông TT
113 Thân Minh Hiếu  10/02/98 Nam A6K52 Dự án Job Job
114 Trần Văn Hiếu 05/06/98 Nam K52T2 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
115 Lê Thị Thanh Hoa 04/08/98 Nữ S4 Dự án Trainer Trainer
116 Nguyễn Thị Hoa 4/12/1997 Nữ K51U5 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
117 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 02/09/98 Nữ K52A8 Dự án Job, Dự án Trainer Trainer + Job
118 Trần Thị Quỳnh Hoa 20/08/16 Nữ K52B2KS Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
119 Trương Thị Quỳnh Hoa 16/11/98 Nữ K52E1 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
120 Văn Thị Hoa 13/12/98 Nữ K52F2 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
121 Đỗ Thị Thu Hoài 03/09/98 Nữ K52S1 Dự án Job Job
122 Hoàng Thu Hoài 12/10/98 Nữ K52A2 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
123 Nguyễn Thị Hoài 12/10/1998 Nữ K52C4 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
124 Lê Xuân Hoàng 29/02/00 Nam K52S Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
125 Nguyễn Thị Hồng 26/04/97 Nữ K51C2 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
126 nguyễn thị nhật hồng 12/16/1998 Nữ K52A6 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
127 Nguyễn Thị Huế 04/03/97 Nữ K51h4 Ban truyền thông TT
128 Bàn Thị Minh Huệ 11/06/98 Nữ B4LH Ban truyền thông TT
129 Nguyễn Thị Huệ 30/11/98 Nữ K52C3 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
130 Trần Văn Hùng 20/09/97 Nam K52T1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
131 Hồ Lê Huy 10/31/1998 Nam K52Q2 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
132 vũ xuân huy 22/07/98 Nam Quản trị dự án Dự án Job Job + ĐN + Dis
133 Ma Thị Huyên 17/05/98 Nữ K52E5 Dự án Trainer Trainer
134 Trần Thị Thanh Huyên 05/07/97 Nữ K51k2 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
135 chu thị huyền 06/01/98 Nữ k52i5 Dự án Job Job
136 đào thị huyền 02/10/98 Nữ k52Q1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
137 Đinh Thị Huyền 02/05/98 Nữ K52B1KS Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
138 Hoàng Thị Thu Huyền 20/07/97 Nữ K51N6 Dự án Job Job
139 Lê Thị Huyền 23/11/1997 Nữ k51b1lh Ban đối ngoại, Dự án Job ĐN
140 Lê Thị Thu Huyền 28/03/98 Nữ K52B2KS Ban truyền thông, Dự án Job TT
141 Nguyễn Thị Huyền 17/10/98 Nữ K52C1 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
142 Nguyễn Thị Huyền 04/12/98 Nữ K52a5 Dự án Job Job
143 Phạm thị huyền 9/20/1998 Nữ K52a1 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
144 Tạ Thị Ngọc Huyền 02/09/98 Nữ k52a3 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
145 Tống Thị Huyền 10/03/98 Nữ K52I1 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
146 Trần Thị Khánh Huyền 01/11/96 Nữ K52E1 Dự án Job Job
147  Tạ Ngọc Hưng 04/12/98 Nam H Ban truyền thông TT
148 Lê Ngọc Hưng 17/02/98 Nam K52F5 Dự án Discover, Dự án Trainer Trainer
149 Lê Thị Mai Hương 16/07/97 Nữ k51S2 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
150 PHẠM THỊ HƯƠNG 10/12/97 Nữ K1C1 Ban truyền thông TT
151 Phạm Thị Lan Hương 20/03/97 Nữ K51N4 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
152 Trần Thị Hương 01/12/98 Nữ K52C3 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
153 Đỗ Thị Thu Hường 18/04/98 Nữ k52E1 Dự án Job, Dự án Trainer Job + Trainer
154 Lê Thị Hường 18/04/98 Nữ T1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
155 Nguyễn Thị Thuý Hường 19/03/98 Nữ k52c2 Dự án Job, Dự án Trainer Job + Trainer
156 Nguyễn Đức Khải 5/24/1997 Nam K51A3 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
157 Hoangg Thị Khánh 14/04/98 Nữ K52C2 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer
158 nguyễn văn khánh 24/12/98 Nam k52t3 Ban truyền thông TT
159 Phùng Quốc Khánh 23/11/98 Nam K52I1 Dự án Trainer Trainer
160 Vũ Gia Khiêm 02/01/97 Nam K52P3 Ban truyền thông, Dự án Job TT + job
161 Vũ Minh Khiêm 25/06/98 Nam K52S3 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
162 VŨ ĐĂNG KHOA 27/09/98 Nam K52S1 Ban truyền thông TT
163 Hán Thị Lam 16/06/98 Nữ k52b2lh Ban đối ngoại, Dự án Discover TT + Discover
164 Nguyễn Thị Thanh Lam 03/05/98 Nữ K52C3 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
165 Nguyễn Thị Lan  04/03/98 Nữ U Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
166 Nguyễn Thị Ngọc Lan 17/12/98 Nữ C Ban truyền thông, Dự án Discover Dis
167 Nguyễn Thị Thảo Lan 26/06/98 Nữ K52T3 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
168 Vương Thị Phương Lan 12/11/98 Nữ K52I4 Ban truyền thông TT
169 BÙI TÙNG LÂM 12/06/98 Nam K52E3 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
170 Hoàng Hà Tùng Lâm 17/11/98 Nam K52F5 Dự án Discover, Dự án Trainer Trainer
171 Nguyễn Xuân Lâm 28/09/98 Nam K52I5 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
172 Từ Tùng Lâm 1672499236 Nam K52C2 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
173 Bùi Thị Lệ 15/08/98 Nữ K52u3 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT
174 Lê Thị Mỹ Lệ 8/15/1998 Nữ K52E1 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
175 Vũ Thị Lệ 1/8/1997 Nữ K51N4 Ban đối ngoại ĐN
176 Hoàng Thảo Liên 6/9/1998 Nữ K52A3 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
177 Ngô Thị Kim Liên 20/03/98 Nữ K52U4 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
178 phạm thị kim liên 07/07/98 Nữ k52A6 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
179 Trần Thị Liễu 30/12/97 Nữ K51T2 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
180 Cao Thị Mỹ Linh 06/01/98 Nữ K52I5 Dự án Trainer Trainer
181 Dương Thị Thùy Linh 01/02/97 Nữ MAR9 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
182 Đặng Thị Mỹ Linh 24/04/98 Nữ K52T1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
183 Đỗ Khánh Linh 21/10/98 Nữ K52B3KS Ban truyền thông TT
184 Kiều Thị Phương Linh 8/24/1997 Nữ K51E4 Ban đối ngoại ĐN
185 Khổng Tường Linh 07/04/98 Nữ K52E3 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
186 Nguyễn Ngọc Linh 8/16/1998 Nữ k52P4 Ban đối ngoại, Dự án Trainer ĐN
187 Nguyễn Ngọc Linh 8/27/1998 Nữ K52I4 Ban đối ngoại, Dự án Job ĐN
188 Nguyễn Ngọc Linh 16/08/98 Nữ k52P4 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer
189 Nguyễn Thị Diệu Linh 15/11/98 Nữ K52B2KS Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
190 nguyễn thị hoài linh 18/09/98 Nam e1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
191 Nguyễn Thị Linh 21/08/98 Nữ K52S1 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
192 Nguyễn Thị Tài Linh 24/10/97 Nữ K52B1KS Ban truyền thông, Dự án Discover TT
193 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/11/97 Nữ  K52E2 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis
194 Phạm Thị Thùy Linh 23/02/97 Nữ K51I3 Dự án Job Job
195 Phan Thị Diệu Linh 29/06/98 Nữ u4 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
196 Phan Thị Thùy Linh 12/07/97 Nữ K13 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
197 Tạ Thị Thùy Linh 21/05/98 Nữ K52B Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
198 Trần Mỹ Linh 06/03/98 Nữ MAR 10  Dự án Job Job
199 Trần Thùy Linh 29/05/98 Nữ K52F5 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
200 Vũ Thị Mai Linh 18/02/98 Nữ Q Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis
201 Nguyễn Thị Thu Loan 22/04/1998 Nữ K52F Đối ngoại, Job Job
202 Nguyễn Kim Long 14/07/97 Nam K51P4 Dự án Trainer Trainer
203 Nhuyễn Thu Lương 19/02/98 Nữ K52C1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
204 Mai Thị Hương Ly 07/07/98 Nữ K52F6 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
205 Nguyễn Thị Mai Ly 24/09/97 Nữ K51N5 Ban truyền thông, Dự án Job Job
206 Thái thị phương ly 02/08/98 Nữ K52F5 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
207 Đào Thị Mai 06/05/97 Nữ K51U5 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
208 Đào Thị Mai 06/05/97 Nữ K51U5 Ban truyền thông, Dự án Discover Dis + TT + Trainer 
209 LẠI THỊ MAI 22/12/98 Nữ K52E3 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
210 Trần Tuyết Mai 26/08/98 Nữ K52U5 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
211 Vũ Ngọc Mai 10/8/1997 Nữ K52C1 Ban đối ngoại ĐN
212 Vũ Thị Mai Linh 2/18/1998 Nữ Q Ban đối ngoại, Dự án Discover ĐN
213 Phạm Tiến Mạnh 14/09/16 Nam K52-I5 Dự án Job Job
214 Vũ Thị Mận 04/02/98 Nữ K52E3 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
215 Bùi Thị Mến 07/09/98 Nữ K52I4 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
216 Dương Hồng Mến 19/01/97 Nữ K51U1 Dự án Discover, Dự án Trainer Trainer
217 Lê Thị Hà Mi 21/12/89 Nữ CNTH10-MAR Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer
218 Dương Thị Nhật Minh 12/11/98 Nữ K52E4 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
219 LÊ THỊ MINH 10/06/97 Nữ K52P2 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
220 Lương Nhật Minh 03/06/98 Nam k52U5 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
221 Nguyễn đức minh 7/2/1996 Nam 51f2 Ban đối ngoại ĐN
222 Hoàng Thảo My 06/03/98 Nữ A7 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
223 Phạm Thị Trà My 8/16/1998 Nữ K52C2 Ban đối ngoại ĐN
224 Uông Thị Huyền My 19/05/98 Nữ  (K52T3) Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
225 Hoàng Mỹ 2/24/1997 Nữ K52 B4 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
226 Nguyễn Thị Mỹ 11/30/1997 Nữ K51S1 Ban đối ngoại ĐN
227 Nguyễn Hoài Nam 09/08/98 Nam K52-D3 Dự án Discover, Dự án Job Job
228 Nguyễn Thị Diệu Ninh  16/10/98 Nữ K52B2LH Ban truyền thông, Dự án Job Job
229 PHẠM THỊ NINH 01/02/97 Nữ k51N4 Dự án Job Job
230 Phùng Thị Hải Ninh 08/11/97 Nữ K51E5 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
231 Đặng Quỳnh Nga 14/11/98 Nữ K52S4 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
232 hoàng thị nga 05/12/98 Nữ k52b2lh Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
233 Lê Thị Hằng Nga 04/01/98 Nữ K52B2KS Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis
234 Lê thị nga 10/02/98 Nữ K52b3lh Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT
235 Nguyễn Thị Nga 16/05/1998 Nữ K52F4 Đối ngoại, Job Job + ĐN
236 Đặng Thị Kim Ngân 15/04/98 Nữ K52B1KS Ban truyền thông, Dự án Job TT
237 Đỗ Thị Hoài Ngân 03/02/98 Nữ K52a5 Dự án Job, Dự án Trainer Trainer
238 Đỗ Thúy Quỳnh Ngân 2/4/1997 Nữ K51E4 Ban đối ngoại ĐN
239 Nguyễn Phương Ngân 22/08/98 Nữ K52A4 Dự án Job, Dự án Trainer Job + Trainer
240 nguyễn thị ngân 05/02/98 Nữ K52-Q1 Dự án Job Job
241 Nguyễn Thị Nhật Ngân 03/02/98 Nữ Mar10 Ban truyền thông TT
242 Bùi Tài Ngọc 23/12/96 Nam k51I1 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
243 Bùi Thị Bích Ngọc 29/06/97 Nữ K51E2 Dự án Job Job
244 Hoàng Như Ngọc 16/08/98 Nữ K52P4 Dự án Job Job
245 Nguyễn Hồng Ngọc 21/01/98 Nữ K52N1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
246 Nguyễn Hồng Ngọc 20/08/98 Nữ K52E4 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis
247 Nguyễn Thị Bích Ngọc 16/03/98 Nữ  (K52T3) Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
248 Nguyễn Thị Minh Ngọc 27/01/98 Nữ K52I4 Ban đối ngoại, Dự án Job Job
249 Nguyễn Thị Ngọc Lan 17/12/98 Nữ C Ban truyền thông, Dự án Discover TT
250 phạm thị bích ngọc 07/05/97 Nữ k51k2 Dự án Trainer Trainer
251 Tống Thị Ngọc 29/06/98 Nữ K52A1 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
252 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 18/09/16 Nữ K52T3 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
253 Vũ Thị Hồng Ngọc 28/11/97 Nữ K51A3 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
254 Nguyễn Vũ Phương Nguyên 03/10/97 Nữ K51E4 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
255 Vũ Thảo Nguyên 04/12/97 Nữ k51e6 Dự án Job Job
256 Lương Thị Nguyệt 06/05/98 Nữ K52Q1 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
257 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 04/01/98 Nữ K52E1 Ban truyền thông, Dự án Trainer Trainer
258 Nguyễn Thị Như Nguyệt 09/10/98 Nữ K52E4 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
259 Nguyễn Thị Nhàn 12/12/97 Nữ 51T1 Dự án Job, Dự án Trainer Job
260 Phạm Thị Nhật 01/08/98 Nữ K52C3 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT
261 Nguyễn Ngọc Lan Nhi 11/02/98 Nữ K52 A7 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
262 Phan Thị Huyền Nhi 10/11/1998 Nữ K52P2 Ban đối ngoại, Dự án Discover ĐN
263 Đặng Thị Nhung 16/08/98 Nữ K52E1 Dự án Trainer Trainer
264 Nguyễn Hồng Nhung 10/08/98 Nữ C Dự án Discover, Dự án Job Job
265 Nguyễn Hồng Nhung 28/05/1998 Nữ K52C5 Đối ngoại, Job Job + ĐN
266 Nguyễn Hồng Nhung 28/05/98 Nữ K52C5 Đối ngoại, Job ĐN
267 Nguyễn Hồng Nhung 10/12/16 Nữ K52B1KS Dự án Trainer Trainer
268 Nguyễn Thị Hồng Nhung 02/07/98 Nữ Mar10 Ban truyền thông, Dự án Job TT
269 Nguyễn Thị Nhung 3/14/1997 Nữ k51u5 Ban đối ngoại ĐN
270 Nguyễn Thị Nhung 12/14/1998 Nữ K52E3 Ban đối ngoại ĐN
271 Nguyễn Thị Phương Nhung 05/08/98 Nữ Mar10 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
272 Phạm Phương Nhung 09/01/97 Nữ E4 Dự án Job, Dự án Trainer Trainer
273 Phan Thị Cẩm Nhung 28/04/98 Nữ k52t3 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
274 Phan Thị Nhung 27/11/98 Nữ K52I5 Dự án Trainer Trainer
275 Vũ Thị Hồng Nhung 22/12/97 Nữ Lớp E3 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
276 Vũ Thị Hồng Nhung 16/02/98 Nữ K52U5 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
277 Đoàn Thị Oanh 01/09/97 Nữ K51D1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
278 nguyễn thị oanh 27/09/97 Nữ k51a4 Dự án Trainer Trainer
279 Trương Thị Oanh 3/22/1997 Nữ E3 Ban đối ngoại ĐN
280 HOÀNG THỊ HỒNG PHƯƠNG 20/09/97 Nữ K51H5 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
281 Lê Hà Phương 20/12/98 Nữ K52C4 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
282 Lê Thị Thanh Phương 28/10/1998 Nữ K52U5 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT
283 Lưu Thị Thu Phương 10/08/98 Nữ K52E1 Ban truyền thông TT
284 Nguyen Thi Anh Phuong 03/07/16 Nữ K52C3 Ban truyền thông TT
285 Nguyễn Hoa Phương 03/02/98 Nữ K52E3 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
286 Nguyễn Lan Phương 28/05/98 Nữ K52E4 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
287 Nguyễn Lan Phương 16/09/98 Nữ K52E5 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
288 Nguyễn Thị Phương 23/06/97 Nữ K51K1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
289 Nguyễn Thị Phương 21/01/97   K51K2 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT
290 Nguyễn Thu Phương 12/5/2016 Nữ K52P2 Ban đối ngoại ĐN
291 Phạm Thị Linh Phương 1/26/1997 Nữ K52C1 Ban đối ngoại, Dự án Job ĐN
292 vũ mai phương 15/02/98 Nữ NTA50 Dự án Discover, Dự án Job Job
293 Dương Thị Hồng Phượng 19/09/97 Nữ NTA10 Ban đối ngoại, Dự án Trainer ĐN
294 ngô thị bích phương 06/02/16 Nữ K51A3 Dự án Job Job
295 Nguyễn Thị Kim Phượng 31/08/98 Nữ K52P2 Ban truyền thông TT
296 Trần Thị Phượng 20/05/98 Nữ K52F5 Đối ngoại, trainer ĐN
297 Đinh Thiện Quang 5/20/1998 Nam K52F1 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
298 Nguyễn Hữu Quang 09/05/95 Nam K51T2 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT
299 Lê Xuân Quảng 30/06/16 Nam Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
300 Đinh Mạnh Quân 17/08/97 Nam K51I3 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
301 Nguyễn Ngọc Quân 13/08/98 Nam K52A5 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
302 Phạm Hồng Quân 9/26/1998 Nữ A Ban đối ngoại, Dự án Job ĐN
303 Dương Thị Quyên 17/10/97 Nữ K51Q2 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
304 Lê Diệu Quyên 23/10/98 Nữ CNTH11-TNA Ban truyền thông TT
305 Trần Thị Lệ Quyên 31/07/97 Nữ K51e4 Dự án Trainer Trainer
306 Dương Thảo Quỳnh 01/04/97 Nữ luật kinh tê Ban đối ngoại, Dự án Job Job
307 Nguyễn Diễm Quỳnh 30/04/98 Nữ K52C3 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
308 Nguyễn Thị Quỳnh  24/07/98 Nữ K52I4 Ban đối ngoại, Dự án Job Job
309 Trương Thị Quỳnh  03/11/98 Nữ A Ban đối ngoại, Dự án Job Job
310 Lê Thị Yến San 10/03/98 Nữ K52P2 Ban truyền thông TT
311 Nguyễn Đình Sang 11/11/98 Nam K52i1 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT
312 Phan Thủy Tiên 04/10/97 Nữ k51b4lh Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer
313 Trần Thị Thủy Tiên 11/05/98 Nữ k52f5 Dự án Trainer Trainer
314 Bùi Thị Thanh Tú 30/09/16 Nữ K52B3KS Ban truyền thông, Dự án Discover Dis
315 Nguyễn Tuấn Tú 28/05/98 Nam IS Ban đối ngoại, Dự án Job Job
316 Đặng Duy Tuấn 24/01/98 Nam K52U4 Ban truyền thông, Dự án Job TT
317 Nguyễn Hữu Tuấn 09/08/97 Nam K52A1 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
318 Trần Minh Tuấn 2/22/1997 Nam K51A3 Ban đối ngoại, Dự án Discover ĐN
319 Đào Thị Hồng Tuyên 06/09/96 Nữ K51N4 Ban truyền thông, Dự án Discover Dis
320 ĐẬU THỊ TUYẾT 22/12/97 Nữ K51C2 Dự án Job, Dự án Trainer Job + Trainer
321 Lê Thị Tuyết 28/06/97 Nữ K51N6 Ban truyền thông, Dự án Job TT
322 Nguyễn Ngọc Thạch 7/8/1998 Nam A Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
323 Bùi Thị Thanh Tú 30/09/16 Nữ K52B3KS Ban truyền thông, Dự án Discover TT
324 Đặng Thị Thanh 3/5/1997 Nữ k51I4 Ban đối ngoại, Dự án Trainer ĐN
325 NÔNG THỊ THANH 27/03/98 Nữ B1LH Ban truyền thông TT
326 Nguyễn Thị Hoài Thanh 20/04/98 Nữ k52i3 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
327 Nguyễn Thị Hồng Thanh 26/08/98 Nữ K52 I1 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
328 Nguyễn Thị Thanh 04/01/98 Nữ K52E5 Dự án Job Job
329 Nguyễn Thị Thanh 7/30/1998 Nữ K52B4LH Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
330 Nguyễn Lương Thành 04/04/98 Nam T3 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
331 Cao Thị Phương Thảo 09/12/98 Nữ K52B3LH Ban truyền thông TT
332 Đặng Phương Thảo 04/10/98 Nữ Q Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
333 Đỗ Thị Thảo 30/09/98 Nữ K52E3 Dự án Job Job
334 Nguyễn Thị Phương Thảo 09/07/98 Nữ K52B1KS Dự án Trainer Trainer
335 Nguyễn Thị Phương Thảo 23/04/97 Nữ DAA12 Dự án Discover, Dự án Trainer Trainer
336 Nguyễn Thị Thảo 08/08/98 Nữ K52E4 Dự án Job Job
337 Phạm Thị Phương Thảo 18/10/98 Nữ CNTH10 -MAR Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
338 Phan Thị Thu Thảo  09/12/98 Nữ K52C3 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
339 Trần Ngọc Thảo 25/08/98 Nữ K52U5 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
340 Trần Thị Thảo 12/28/1997 Nữ k51n4 Ban đối ngoại, Dự án Discover ĐN
341 TRỊNH THỊ THẢO 13/02/96 Nữ U Ban đối ngoại, Dự án Job Job
342 Trương Thị Thu Thảo 27/02/98 Nữ K52A5 Ban truyền thông, Dự án Trainer TT + Trainer
343 Dương Thị Thắm 10/07/98 Nữ K52F1 Dự án Trainer Trainer
344 Đào Mạnh Thắng 21/11/98 Nam k52t1 Ban truyền thông TT
345 Nguyễn Xuân Thắng 21/03/98 Nam K52C1 Ban đối ngoại, Dự án Job ĐN
346 Cao Thị Thêu 7/9/1998 Nữ K52A8 Đối ngoại ĐN
347 Trần Thị Thu 22/08/1998 Nữ K52F2 Job, Trainer Job
348 nguyen thi thuy 04/03/98 Nữ k52_t1 Ban truyền thông TT
349 Nguyễn Thị Thuỷ 30/10/16 Nữ K52P2 Ban truyền thông, Dự án Trainer Trainer
350 Lê Thị Út Thuỳ 25/02/16 Nữ CNTH-TNA10 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
351 Nguyễn thị biên thuỳ 24/07/98 Nữ K52E3 Ban đối ngoại, Dự án Job Job
352 Nguyễn Thị Thanh Thủy 18/06/98 Nữ K52C1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
353 bùi minh thủy 05/05/97 Nữ k51T4 Dự án Discover, Dự án Job Job
354 Nguyễn Thị Thanh Thủy 18/06/98 Nữ K52C1 Ban truyền thông, Dự án Discover Dis
355 Nguyễn Thị Thủy 17/01/98 Nữ B1LH Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
356 Lê Thị Thúy 6/30/1997 Nữ K52u1 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
357 Trần Thị Minh Thúy 25/10/97 Nữ K51T4 Dự án Trainer Trainer
358 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  26/05/1997 Nữ K52E3 Trainer, Job Job
359 Đào Vũ Anh Thư 27/03/98 Nữ Kế toán Ban truyền thông, Dự án Discover TT
360 Đặng Anh Thư 10/03/98 Nữ K52E5 Ban đối ngoại, Dự án Job Job
361 Đoàn Thanh Thư 27/11/98 Nữ K52DD Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
362 Vũ Thanh Thư 19/09/98 Nữ CNTH11-NTA Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
363 Trần Doãn Thương 27/04/98 Nam K52A3 Ban đối ngoại, Dự án Job Job + ĐN
364 Bùi Văn Thượng 01/11/98 Nam K52A8 Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
365 Bùi Nguyễn Hà Trang 01/11/98 Nữ K52 C4 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT
366 Dương Thị Mai Trang 09/02/98 Nữ K52T3 Ban truyền thông TT
367 Nguyễn Hà Trang 23/03/98 Nữ K52E1 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
368 Nguyễn Linh Trang 29/10/98 Nữ K52E3 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
369 Nguyễn Ngọc Trang 03/08/98 Nữ Mar-210/QL Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
370 Nguyễn Quỳnh Trang 21/09/98 Nữ K51B4LH Dự án Job Job
371 Nguyễn Quỳnh Trang 21/04/98 Nữ K52A9 Dự án Discover, Dự án Job Job
372 Nguyễn Quỳnh Trang 04/12/97 Nữ K51DD Ban truyền thông, Dự án Discover TT
373 Nguyễn Thị Hà Trang 08/06/98 Nữ K52B2KS Ban truyền thông, Dự án Job Job
374 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 22/10/97 Nữ K51F2 Dự án Job, Dự án Trainer TT + Job
375 Nguyễn Thị Thu Trang 08/08/98 Nữ Kế toán Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
376 Nguyễn Thùy Trang 23/08/98 Nữ K52A7 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
377 Phạm Thị Huyền Trang 19/07/97 Nữ K51F6 Dự án Job Job
378 Phạm Thu Trang 8/9/1998 Nữ K52A7 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
379 Trần Huyền Trang 18/10/98 Nữ CNTH11-NTA Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
380 Trần Thị Huyền Trang 12/03/97 Nữ K51S4 Ban truyền thông TT
381 Trần Thị Thu Trang 22/10/98 Nữ K52E1 Ban truyền thông TT
382 Vũ Thị Huyền Trang 30/11/98 Nữ K52T1 Ban truyền thông, Dự án Discover TT
383 Nguyễn Hoài Huyền Trâm 23/03/98 Nữ K52E1 Dự án Discover, Dự án Job Job
384 Nguyễn Ngọc Trâm 29/07/97 Nữ K51E6 Ban đối ngoại, Dự án Discover Dis + ĐN
385 Phùng Đình Trí 23/10/97 Nam K52A1 Dự án Job Job
386 La Ngọc Phương Trinh 2/13/1998 Nữ K52Q2 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer + ĐN
387 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 04/07/98 Nữ K52A3 Ban đối ngoại, Dự án Trainer Trainer
388 Phạm Thị Ngọc Trinh 24/08/98 Nữ K52B2LH Ban truyền thông, Dự án Job TT + Job
389 Vũ Thị Trinh 23/09/97 Nữ k51N1 Ban truyền thông TT
390 Nguyễn Văn Trung 06/02/98 Nam K52i2 Ban truyền thông, Ban đối ngoại TT + ĐN
391 Lê Minh Trường 12/09/98 Nam K52Q1 Dự án Discover, Dự án Job TT + Job + Dis
392 Trần Xuân Trường 27/12/1998 Nam K52S4 Ban đối ngoại, Dự án Discover ĐN
393 Nguyễn Văn Trưởng 29/05/97 Nam K52-A5 Dự án Trainer Trainer
394 Đỗ Mai Uyên 20/08/98 Nữ K52B1KS Dự án Job Job
395 Đỗ Thị Vân 15/06/98 Nữ 52B1LH Ban truyền thông, Dự án Discover TT
396 Nguyễn Thị Vân 4/1/1998 Nữ K52N3 Ban truyền thông, Ban đối ngoại ĐN
397 Phạm Trung Vũ 06/09/98 Nam K52F6 Ban truyền thông, Dự án Discover TT + Dis
398 Trần lệ xuân 05/10/98 Nữ k52i1 Ban truyền thông TT
399 Vũ Thị Thanh Xuân 20/06/98 Nữ K52A8 Ban đối ngoại, Dự án Job Job
400 Đỗ Thị Như Ý 26/03/97 Nữ K51S2 Dự án Discover, Dự án Job Job
401 Đào Thị Hải Yến 9/19/1998 Nữ Kinh tế – Luật   ĐN
402 Đỗ Thị Yến 12/29/1998 Nữ Quản trị dự án  Ban đối ngoại, Dự án Job ĐN
403 Nguyễn Thị Hải Yến 15/01/97 Nữ K51C3 Ban truyền thông, Dự án Discover Dis
404 Vũ Bảo Yến 18/11/98   K52E5 Ban truyền thông TT
405 Vũ Thị Hải Yến 11/9/1998 Nữ K52A9 Ban đối ngoại, Dự án Job ĐN
406 Vũ Thị Hải Yến 06/01/98 Nữ K52C1 Dự án Trainer Trainer

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *