Facebook chat

SINH NHẬT FBA – KHOẢNH KHẮC 12

Khoảnh khắc sinh nhật lần thứ 12 của FBA đang đến gần. Bạn đã sẵn sàng để cùng đại gia đình FBA nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ này chưa…??? 12 năm- Đó không…