Facebook chat

Cơ cấu hoạt động FBA Club

10615649_364016417088080_124546516_n

Chủ tịch: TS. Trần Võ Trang – Phó bộ môn Khoa Quản trị doanh nghiệp:

Chịu trách nhiệm và quyết định vấn đề quản lý CLB hoạt động theo đúng các nguyên tắc tổ chức trong nhà trường, đảm bảo những lợi ích tốt nhất cho sinh viên.

Hỗ trợ CLB về mặt chuyên môn, kiến thức quản trị.

– Ban cố vấn:
Chị Tô Nguyệt Phương – Cựu chủ nhiệm CLB; Chủ nhiệm FBA Trainer.
Anh Nguyễn Trung Tự – Cựu chủ nhiệm CLB

Chị Hoàng Hồng Quý – Cựu chủ nhiệm CLB

Tư vấn về đường lối, phương hướng hoạt động CLB.

Hỗ trợ CLB về mặt chuyên môn trong lĩnh vực hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng.

– Ban chủ nhiệm gồm chủ nhiệm và các ban – dự án.

Chịu trách nhiệm và quyết định tổ chức mọi hoạt động của CLB nhằm đạt được những mục đích mà CLB đã đề ra.

Đảm bảo nguyên tắc và điều lệ hoạt động của FBA CLUB.

– Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Thoa

Quản lý và chịu trách nhiệm chung đối với mọi hoạt động của CLB ; Quản lý nhóm nhân sự CLB.

– Trưởng  Dự án Discover: Hoàng Thị Thanh Tâm

Chịu trách nhiệm và quản lý hoạt động tổ chức của dự án Discover.

– Trưởng Dự án FBA Job – Đào Quang Quý

Chịu trách nhiệm và quản lý hoạt động tổ chức của dự án Job

Trưởng dự án Trainer – Đoàn Văn Hoàng

Chịu trách nhiệm và quản lý hoạt động tổ chức của dự án Trainer

– Ban  truyền thông – Trưởng nhóm – Đỗ Huyền Trang

Phụ trách đảm bảo hoạt động truyền thông của CLB trên website, diễn đàn, Fanpage CLB.

Phụ trách đảm bảo các mặt kỹ thuật về hoạt động duy trì website, diễn đàn.

  Ban đối ngoại – Trợ lí chủ nhiệm – Nguyễn Thị Vân Anh

Phụ trách hoạt động giao lưu, liên kết với các đợn vị trong trường, ngoài trường, các doanh nghiệp…

– Quản lí nhân sự – Đinh Văn Công

Quản lý nhân sự , chịu trách nhiệm các hoạt động của nhóm theo định hướng của CLB.

 Cùng với 3 nhóm trưởng quan tâm sát sao tình hình thành viên , CTV

– Thành viên & CTV: Do các trưởng nhóm quản lý.

Tham gia hoạt động cố định vào nhóm nhân sự, dưới . (Bắt buộc)

Tham gia hoạt động vào các dự án. (Không bắt buộc)

Lưu ý:

– Đối với dự án Trainer và Discover, Job: Tùy theo kế hoạch và để đảm bảo thực hiện công việc tốt nhất, trưởng dự án có thể quyết định tuyển CTV ngoài tham gia hoạt động.

–  Nhóm nhân sự 1 – 3 thành viên & CTV: Nhóm phải tự lập trong việc đề ra các kế hoạch, chương trình hoạt động dưới định hướng của BCN, việc tổ chức và tham gia các hoạt động với tinh thần chủ động cao, không trông chờ nhiều ở BCN.

– Ngoài 3 dự án chính của CLB là Trainer và Discover, Thành viên & CTV có quyền đề xuất lên BCN về thiết lập các dự án mới. (Dự án mới phải có tính thuyết phục thực tế và đảm bảo theo định hướng phát triển của CLB)

 

 

happy wheels

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *