Facebook chat

Category: Thông tin chung

[TRƯỚC GIỜ G]

TÍCH TẮC, TÍCH TẮC… Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu chạy rồi các bạn ơi.. Và chỉ còn” KHÔNG ĐẦY 24H” nữa là đêm Dạ hội Sinh nhật 11 Tuổi “FBA CLUB – PHÍA…

—-THƯ MỜI—–

Thân gửi các anh/chị cựu thành viên CLB Nhà quản trị tương lai – FBA Club Duyên cớ nào đưa chúng ta xích lại gần nhau – Và bây giờ cùng chung một chí hướng…..