Facebook chat

Category: Thông tin chung

KHƠI NGUỒN KINH DOANH

  Với mục tiêu ươm mầm, phát triển và bồi dưỡng những tài năng có  đam mê kinh doanh – mong muốn khởi nghiệp , một chương trình  “made by sinh viên Thương Mại” đầy…